Examen eisen

Het diploma wordt afgegeven aan cursisten die het examen snel en nagenoeg foutloos, volgens het tienvingersysteem blindtypen hebben gemaakt. Daarbij houden wij de landelijke normen aan van een minimale snelheid van 100 aanslagen per minuut en een nauwkeurigheid van 99,3%. Dit is per tekst van 7 minuten een foutmarge van maximaal  0,7% en dat komt overeen met 4-5 foutjes per tekst van 7 minuten. Op het examen worden 3 teksten gemaakt van 7 minuten. 

Indien de cursist het examen niet heeft gehaald, maar wel altijd de lessen heeft gevolgd en het huiswerk dagelijks heeft gemaakt, kan hij/zij deelnemen aan een gratis herexamen.