Dyslexie of concentratieproblemen

Twijfelt u of de cursus iets voor uw kind is? Of verwacht u dat het aanleren van de typevaardigheid niet zo soepel verloopt, bijvoorbeeld omdat er sprake is van dyslexie/leesproblemen of concentratiemoeilijkheden?

Neem gerust contact op voor het bespreken van de mogelijkheden. Naast de klassikale cursussen zijn ook, eventueel als aanvulling, individuele lessen mogelijk. 

Voor kinderen met dyslexie is deze cursus uitermate geschikt door de kleinschaligheid en goede persoonlijke begeleiding.

Als je dyslexie hebt, is het extra handig om te kunnen typen. Je hoeft niet meer te schrijven en je kunt altijd de spellingscontrole gebruiken! Als je dyslexie hebt, hoeft dat nog niet te betekenen dat leren typen moeilijk voor je is. Je typt letter voor letter en in het programma typ je over woorden heen. Je hoeft dus niet goed te kunnen spellen.

Voor kinderen met dyslexie, lees- en/of concentratieproblemen blijkt de cursus een belangrijke meerwaarde te hebben. Het leren typen verloopt stapsgewijs: eerst worden de letters stuk-voor-stuk aangeboden, alleen in korte oefeningetjes. Later wordt het aantal letters dat in één keer in beeld verschijnt groter en wordt de tijdsduur van de oefeningen langzaam opgeschroefd naar 7 minuten.

Concentratieproblemen

Het volledig geautomatiseerd kunnen typen blijkt een groot voordeel voor kinderen met concentratiemoeilijkheden. De aandacht kan nu volledig op de inhoud van de taak worden gericht. De cursus is zo opgezet dat naast het leren typen ook wordt geleerd de aandacht langer vast te houden. De tijdsduur van de oefeningen wordt iedere week langzaam verhoogd. De oefentijd gaat uiteindelijk naar 7 minuten per oefening, dit is tevens de duur van een examentekst.