Lesinhoud

Het leren typen gebeurt voornamelijk in een gaaf online programma. Dit online-programma staat middenin de belevingswereld van het kind, is zeer interactief en heeft een unieke begeleidingsmodule. Spelenderwijs wordt letter-voor-letter aangeleerd. Tijdens de lessen en gedurende de week kijkt de typecoach met de vorderingen mee. Korte lijntjes met ouders en leerling, hierdoor kan direct worden bijgestuurd als dat nodig is. Alle letters, cijfers en tekens komen aan bod. Er zijn totaal 11 lessen inclusief examen en gedurende de cursus wordt er ook regelmatig in Word gewerkt.