Examen eisen

Het diploma wordt alleen afgegeven aan cursisten die het examen snel en nagenoeg foutloos, volgens het tienvingersysteem blindtypen hebben gemaakt. Hierbij is een minimale snelheid van 100 aanslagen per minuut nodig. 

Indien de cursist het examen niet heeft gehaald, maar wel altijd de lessen heeft gevolgd en het huiswerk dagelijks heeft gemaakt, kan hij/zij deelnemen aan een gratis herexamen.