De VSLM is een vereniging die is opgericht door Staatsgediplomeerde Leraren in secretariële en administratieve vakken. De VSLM is een platform voor docenten die op deze manier hun vakkennis kunnen vergroten en ervaringen kunnen uitwisselen op bijeenkomsten die door de VSLM worden georganiseerd. Hilde heeft zelf het certificaat Docent Typevaardigheid behaald en is daarmee bekwaam om als docent de lessen typevaardigheid te verzorgen. De vereniging VSLM is erkend bij Koninklijk Besluit van 05 maart 1964.

 

 

Typ4fun is een onderwijsinstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee een erkende instelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn. In de kwaliteitscode staat omschreven dat een CRKBO erkenning onder meer gebaseerd is op zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, redelijkheid, kenbaarheid en rechtszekerheid.